Home

Van breuk naar decimaal getal

In dit filmpje leer je om een breuk te schrijven als een decimaal getal Hoe zet je een breuk om in een decimaal getal? Het is heel eenvoudig voor breuken die kunnen worden uitgebreid met een 1 gevolgd door alleen nullen in de noemer. Maar dit is alleen mogelijk als de noemer 2 en 5 heeft als enige priemfactoren Dan doe je het volgende: Breid eerst de breuk uit zodat deze een macht van 10 heeft (d.w.z. een 1 gevolgd door nullen) in de noemer. Tel dan hoeveel nullen de macht van 10 heeft Converteer een gemeenschappelijke breuk naar een decimaal getal. Het converteren van een basisfractie in een decimaal getal is eenvoudig als je het eenmaal onder de knie hebt. U kunt dit doen met behulp van de geschreven indeling, vermenigvuldiging of gewoon met een rekenmachine, als u het niet met de hand wilt doen Met behulp van deze omrekencalculator van Digi-Key zet u decimalen om naar breuken en breuken naar decimalen. Er zijn nog meer calculators beschikbaar bij Digi-Key

Van een breuk naar een decimaal getal - YouTub

Breuken delen. De uitkomst van een deling met een breuk kun je vinden met behulp van de volgende regel: delen = vermenigvuldigen met het omgekeerde Voorbeeld: 2/5 ÷ 4/3 2/5 ÷ 3/4 = 2/5 × 4/3 = 8/15 Dus: 2/5 ÷ 3/4 = 8/15 Bedenk: Het omgekeerde van een geheel getal, is een breuk met dat getal als noemer en 1 als teller (dus het omgekeerde van. 1/8 = 125/1000 (teller en noemer keer 125) 125/1000 = 0,125. Dus: 1/8 = 0,125. Niet alle breuken zijn om te schrijven naar een breuk met een macht van 10 in de noemer. De breuk 1/3 is hier een voorbeeld van. In zo'n geval is het altijd nog mogelijk om met een staartdeling het kommagetal te berekenen

Online rekenmachine breuk naar decimaal getal omreken (komma

 1. breuken en decimale vormen wiskunde-interactief.be. decimale vormen rationale getallen kunnen we schrijven in breukvorm of decimale vorm. Elke breuk kunnen we schrijven als een decimaal getal
 2. Een breuk is gewoon het resultaat van een deelsom, als wat er overblijft geen heel getal meer is. De teller (de bovenkant van de breuk) wordt het deeltal, de noemer (de onderkant van de breuk) wordt de deler, en de decimaal die je dan krijgt is de uitkomst. 2 Zie elk cijfer als een onderdeel van een kolom
 3. Breuk naar een decimaal getal: 11/25 Onze missie is om gratis onderwijs van wereldklasse te bieden aan iedereen, overal. Khan Academy is organisatie zonder winstoogmerk
 4. der dan de Enen is gaan we in de plaats van de Tienden en Honderdsten en Duizendsten we voegen wat nullen toe bij deze elf na de komma en nu gaan we delen. 25 past niet in 1 25 past niet in 11. 25 past wel in 110
 5. Procent, decimaal, breuk. Procenten geven de verhouding weer tussen een deel en het grotere geheel. Naast procenten kun je een verhouding ook uitdrukken als decimaal (het groter geheel is dan niet 100%, maar 1), als breuk (bijvoorbeeld 3/4, ofwel 3 van de 4) of als promille (het groter geheel is dan niet 100% maar 1000‰, zie hieronder voor meer informatie over promille)
 6. Voorbeeld 1: Percentage omzetten naar een decimaal getal. We laten je een voorbeeld zien van hoe je een percentage kunt omzetten naar een decimaal. We gaan 75% omzetten naar een decimaal. Zoals hierboven is uitgelegd kunnen we simpelweg het percentage delen door 100 om er een decimaal getal van te maken dat zich verhoudt tot de.
 7. Step 1, Schrijf de decimaal op. Als de decimaal eindig is, houdt deze na een of enkele getallen achter de komma op. Laten we als voorbeeld 0,325 nemen. Schrijf dit op.Step 2, Zet het om naar een breuk. Om dit te doen tel je hoeveel cijfers er achter de komma staan. Bij 0,325 zijn dat er drie. Zet het getal 325 boven het getal 1000, want dat is eigenlijk een 1 met drie nullen erachter. Als er 0,3 had gestaan, waarbij er 1 getal achter de komma is, zou je het omzetten naar 3/10. Je kunt de.

Bij lastige breuken kan het moeilijk zijn om dit uit je hoofd te doen. Je kunt dan gebruik maken van je rekenmachine. Als je de teller van 3 ⁄ 4 deelt met de noemer ( 3 : 4 = ) dan is deze breuk gelijk aan het kommagetal 0,75 Rekenuitleg over hoe je makkelijk kunt omrekenen van procent naar breuk naar verhouding en decimaal getal of andersom. Downloads: De opdrachten uit de video met nakijkblad Opdracht Video Extra opdracht bij het onderwerp met nakijkblad Extra Opdrach Breuken omzetten naar decimale vorm (kommagetal) > Breuken met een begrensde decimale vorm. Elke onvereenvoudigbare breuk die herleid kan worden tot een breuk waarvan de noemer een macht is van 10, heeft een begrensde decimale vorm. Een begrensde decimale schrijfwijze noemen we ook wel een decimaal getal

Van breuk naar kommagetal

Het binaire of tweetallige talstelsel is een positiestelsel, waarin een getal wordt voorgesteld door een rijtje van de cijfers 1 en 0. Omzetten binair naar decimaal Nederland Texas Instruments ti 84 plus : Hoe Kan ik een lang komma getal bijv. 2,32455532 omzetten in een breuk op mijn ti-84 plus grafische rekenmac Breuk naar decimale werkbladen. Studenten moeten in staat zijn om breuken om te rekenen naar decimalen, decimalen naar breuken, procenten naar decimalen, decimalen naar procenten, enzovoort. Hoewel de rekenmachine deze berekeningen eenvoudig maakt, moeten studenten eerst en vooral de wiskunde achter de rekenmachinefuncties begrijpen Als je het kommagetal hebt omgezet in een breuk, dan kun je de breuk vereenvoudigen. Deel de teller en de noemer beide door hetzelfde getal. Je ziet dat 60⁄100 gelijk is aan 3⁄5 . Als je de breuk hebt vereenvoudigd, dan heb je de uitkomst van de som. In dit geval is 0,60 gelijk aan de breuk 3⁄5 Het binaire of tweetallige talstelsel is een positiestelsel, waarin een getal wordt voorgesteld door een rijtje van de cijfers 1 en 0. Het decimale talstelsel of tientallige talstelsel is een talstelsel om getallen weer te geven met behulp van de tien cijfers 0 tot en met 9

Converteer een gemeenschappelijke breuk naar een decimaal

 1. 60 sec; 60 uren:
 2. Afronden van getallen. Volgorde van bewerken. Negatieve getallen 1 begripniveau. Negatieve getallen 2 complexe bewerkingen. Breuken op de getallenlijn. Een deel van een aantal. Vereenvoudigen. optellen/aftrekken gelijknamig. Ga voor meer informatie naar:.
 3. Uitkomst is een breuk maar moet een komma getal worden Gesteld op 8-4-2017 om 18:41 in forum Casio fx-82EX Misbruik melden. Als je het antwoord krijgt moet u op het S<->D knopje klikken, het zit boven het DEL knopje Geantwoord op 26-6-2017 om 15:49 Waardeer dit antwoord (96) Misbruik melden u drukt op de knop s>d Geantwoord op 5-10-2017 om 19:0
 4. Breuk naar kommagetal: 1/5 = 0,2. Van breuk naar kommagetal: je wilt 1/5 schrijven als kommagetal. Dit kun je op verschillende manieren doen, maar we gaan het hier voordoen met behulp van een staartdeling. 1 : 5 schrijf je als staartdeling. Je kijkt naar de 1 en de 5. De 5 past nul keer in de 1. We schrijven daarom een 0 op
 5. In het tientallig stelsel worden de stambreuken ééntiende, éénhonderdste, en dergelijke gebruikt. Maar in bijvoorbeeld Nederland werd het tientallig stelsel pas omstreeks 1600 ingevoerd, nadat Simon Stevin het boek De Thiende (1585, over decimale getallen) had gepubliceerd

Calculator decimalen-breuken DigiKey Electronic

Een breuk betreft een onuitgewerkte deling van een geheel getal. Het laat de verhouding zien van de teller (aantal eenheden) t.o.v. de noemer (het geheel). Het aantal procenten (percentage) geeft eveneens de verhouding aan tussen twee getallen, oftwel het percentage (het deel) t.o.v. 100% (het geheel) In deze video wordt toegelicht hoe een breuk kan omgezet worden naar een decimaal getal. De verschillende soorten kommagetallen begrensd, zuiver en gemengd repeterend komen aan bo Deel 2 van 4: Breuken omzetten in decimale getallen met deling Beschouw de breuk als een wiskundig probleem. De eenvoudigste manier om naar een decimaal getal te converteren, is door het te beschouwen als een deelprobleem, waarbij het bovenste getal gedeeld wordt door het onderste getal Omzetten van breuk naar een decimaal getal. Auteur: Jan Elemans. Schrijf deze (eenvoudig) breuken als decimaal getal. Doe dit zonder een rekenmachine te gebruiken. Het is een basis oefening. Nieuw didactisch materiaal

Decimale getallen.xls . Breuken en procenten Hot Potatoes . Decimale breuken A. Decimale breuken B. Van breuk naar kommagetallen (via decimale breuken) Kommagetallen omzetten naar onvereenvoudigbare breuk . Kommagetalen optellen. Afronden. Afronden. Getallen ordenen. Breuken ordenen. Percent, breuk, decimaal getal. Breuken vereenvoudige Geen filmpjes, maar 4 dingen die je al weet maar weer even moet lezen: 1. % naar decimaal getal % : 100 VOORBEELD 1: 40 % = 0,4 VOORBEELD 2: 5% = 0,05 2. Breuk naar decimaal getal De breuk als deling intoetsen VOORBEELD 1: 1/8 = 1 : 8 = 0,125 VOORBEELD 2: 2/5 = 2 : 5 = 0,4 3. Breuk naar procent Breuk x 100 VOORBEELD 1: 1/8 = 1/8 x 100 = 12,5 % VOORBEELD 2: 3/5 = 3/5 x 100 = 60 % 4. Een deel. Van breuk naar decimaal getal. ähnliche App erstellen. ähnliche App erstellen Kopie dieser App erstellen neue leere App mit dieser Vorlage erstellen weitere Apps mit dieser Vorlage anzeigen. merken in Meine Apps Van breuk naar decimaal getal 50 (from 10 to 50) based on 1 ratings

De gemengde breuk 5 1/3 kun je je voorstellen als 5 hele cirkels plus nog een partje van een derde deel van een cirkel. De gemengde breuk 5 1/3 betekent dus: 5 + 1/3. Het is de som van een heel getal en een breuk (een getal kleiner dan één) Terug naar overzicht breuk of decimaal getal? Lot stelde deze vraag op 22 oktober 2006 om 15:29. Hallo, ik had een vraagje: Moet je bij natuurkunde als je 66,2:3Ohm hebt, dat als een Misschien hangt het van de docent af, maar ik zou de voorkeur geven aan 67 ohm of 66,7 ohm

Leer hier rekenen met breuken. Met uitleg, voorbeelden en spelletjes. Zo kan je leren te delen, vermenigvuldigen, optellen en vereenvoudigen met breuken. Probeer ook eens de breuken rekenmachine Conversie van Decimaal naar Hexadecimaal: Laten we 462 als decimaal getal nemen en deze omrekenen naar Hexadecimale waarde met behulp van de volgende stappen: Stap 1: Verdeel het gegeven decimaal getal met 16 en noteer de waarde van de rest en het quotiënt. 462 = (28 x 16) + 14. Trap 2: Wijzig de rest van het decimale cijfer om in Hexadecimale.

Decimale breuken zijn breuken met als noemer een macht van 10, dus 10, 100, 1000, enz. In plaats van de bekende manier van noteren met een breukstreep, noteren we zulke breuken als volgt met een decmale komma: =, =, = Dus als een vertrouwd rijtje cijfers, maar nu met een komma erin. Het aantal cijfers achter de komma bepaalt welke macht van 10 er in de noemer staat Van breuk naar decimaal getal. Auteur: N.Andringa, Jan Elemans. Schrijf deze breuken als decimaal getal. Doe dit zonder een rekenmachine te gebruiken. Nieuw didactisch materiaal. WIS VAKD; Bewijs van de eigenschap van de bissectrice ; Hoofdstuk 9 D5; Zonder titel; Hoofdstuk 9 D7 Je kunt breuken omzetten in decimale getallen. Dat doe je door de breuk als deling op te vatten: 2/3 voer je dan niet met de breukentoets in, maar als: 2 [ ÷ ] 3 [ENTER]. Je vindt: 0.666666667. De rekenmachine rondt de laatste decimaal af! 1 2/5 voer je in als: 1 [ + ] 2 [ ÷ ] 5 [ENTER]. Je vindt: 1.4. Afronden is nu niet nodig

Het kwadraat van een decimaal getal. Het kwadraat van een getal met één decimaal, heeft twee decimalen. Het kwadraat van een getal met twee decimalen heeft vier decimalen. 0,8 2 = 0,8 · 0,8 = 0,64; 0,08 2 = 0,08 · 0,08 = 0,0064; Het kwadraat van een breuk. Bij het kwadraat van een breuk, kwadrateer je zowel de teller als de noemer Kommagetallen en breuken. We gebruiken k ommagetallen om gedeelten van een geheel te beschrijven. Immers: € 1,50 = 1 euro en 50 cent 1,75 meter = 1 meter en 75 centimeter De kommagetallen hierboven zou je ook kunnen schrijven als breuken met een teller boven de streep en een noemer onder de streep

Het decimale talstelsel of tientallige talstelsel is een talstelsel om getallen weer te geven met behulp van de tien cijfers 0 tot en met 9. Het is een positiestelsel, waarin dus de plaats van een cijfer in het getal mede de bijdrage aan het getal bepaalt.De naam is afgeleid van het Latijnse woord decima, tiende deel (van decem, tien).Decimaal betekent tiendelig, tientallig PDF schema breuken-procenten-kommagetallen. Leg nu weer het verband tussen de dropjes (kommagetallen), breuken en geld.. Dat kleine stukje drop was er 1 van de 10.Je schrijft dat als 1/10 maar dus ook als 0,1(0). Het eerste getal achter de komma geeft dus aan dat het om 1/10 deel gaat. € 0,10 is ook 1/10 deel van 1 euro. € 0,01 is 1 cent, dat is 1/100 deel van 1 euro Van breuk naar decimaal getal Hiernaast wordt in een filmpje uitgelegd hoe je van een breuk een decimaal getal kunt maken. Kijk dit filmpje en klik vervolgens op de button hieronder. Deze button leidt je dan naar een opdracht waarbij je een aantal breuken moet omrekenen naar decimale getallen, je moet hierbij afronden op 3 decimalen achter de. Voorbeeld: We schrijven 6,018 als breuk Als teller nemen we het natuurlijk getal gevormd door de cijfers van het decimaal getal, dus 6018 We nemen vervolgens 1 als noemer en voegen er zoveen nullen aan toe als er staan na de komma in het decimaal getal. Aangezien er drie cijfers staan na de komma, voegen we bij de 1 dus drie nullen toe

Online breuken rekenmachine - BreukenRekenmachine

Omrekenen repeterende decimaal naar breuk Bij rationale getallen zal a/b een eindige of repeterende decimale breuk opleveren en dat is eenvoudig te controleren door de deling a/b uit te voeren. Wat ik me afvraag is het volgende: Stel men neemt een willekeurig repeterend decimaal getal zoals bijvoorbeeld 0,123123.. Decimalen, breuken en procenten - Hier kunnen de leerlingen hun vaardigheden over het thema decimalen, breuken en procenten bewijzen. Het gaat om het omzetten van decimale getallen of breuken in verschillende percentages Periode decimaal getal. De teller van de breuk speelt geen rol bij de lengte van de periode. De lengte van de deel na de komma, voor het repeterend deel: kijk naar het aantal twee en het aantal vijven in de priemfactor ontbinding en neem het grootste aantal van beiden Decimaal naar fractie en de fractie te decimale rekenmachine, kunt u breuken en gemengde getallen om te zetten in decimale breuken of decimale breuken eenvoudige breuken en gemengde getallen. Voor het omzetten van fractie naar decimaal, voer teller, noemer, integer deel van fractie en negatief teken in integer deel van breuk, als het nodig is Omrekenen decimaal en repeterende decimaal naar breuken: select decimalen naar breuken, voert u een decimaal getal, en klik op de =

Breuken en kommagetallen - BreukenRekenmachine

De knop Tekst naar kolommen wordt meestal gebruikt voor het splitsen van een kolom, maar kan ook worden gebruikt om één kolom met tekst te converteren naar getallen. Klik op het tabblad Gegevens op Tekst naar kolommen Breuk naar dec.getal . van breuk naar decimaal met staartdeling. Johan Gademan 1 HAVO. Toevoegen aan favorieten Uitlegfilmpjes Op prikbord plaatsen Video. Facebook. Twitter. Directe link. Aantal keer bekeken: 1064 Favoriet: 0 Toegevoegd: 04 november 2014 - 08:0 Omgekeerd kun je elk decimaal getal gemakkelijk als breuk schrijven. Decimalen zijn immers tienden, honderdsten, duizendsten, etc. Schrijf de volgende getallen als een zo eenvoudig mogelijke breuk Eindige decimale breuken zijn rationale getallen (breuken), maar niet alle breuken leveren eindige decimale breuken op. Zo is 1 : 3 = 0,33333333... Een oneindige decimale breuk is een rationaal getal dan en slechts dan als deze repeterend is Om te identificeren wat is het verschil tussen een gemeenschappelijke breuk en een decimaal het is voldoende om beide elementen te observeren: de ene vertegenwoordigt een rationeel getal, en de andere bevat in zijn constitutie een geheel en een decimaal deel.. Een gemeenschappelijke breuk is de uitdrukking van een kwantiteit gedeeld door een andere, zonder die deling te beïnvloeden

Getallen van het 16-tallig stelsel zijn hexadecimale getallen. Hoe reken je hexadecimale getallen om naar gewone decimale getallen? zou je het snel kunnen verwarren met een gewoon decimaal getal. Daarom worden hexadecimale getallen vaak aangeduid met een kleine letter h aan het eind Elk repeterend kommagetal valt om te zetten in een breuk, dat systeem is zelfs niet zo moeilijk. Je stelt het kommagetal gelijk aan x, vermenigvuldigd beide leden met 10^(aantal cijfers van je periode), je trekt de eerste vergelijking van de tweede af. en de breuk wordt dan je uitgekomen getal/((10^n)-1). Daarna nog even vereenvoudigen en je. Van percentage naar breuk 4. Van percentage naar decimaal getal 5. Van decimaal getal naar percentage Toon meer Toon minder. Productspecificaties. Speleigenschappen Aanbevolen leeftijd 10 - 80 jaar Aantal spelers 1 tot 2 spelers. Van breuk naar kommagetal, bijv. 1/8 = 1:8. Uitleg video's, werkblad met uitgewerkt antwoordblad, online oefenen met stap voor stap uitleg, zelf een (huiswerk)som intypen en stap voor stap de berekening volgen. Uitleg video breuk naar kommagetal

Hoe zet je een getal met je grafische rekenmachine (TI-83 in mijn geval) ook alweer om naar een breuk? Dus van 0,4 naar 4/10? Het was geloof ik iets met a b/c ofzo, maar ik kan het niet terugvinden binnen de menu's van calc en math enz 4. Breuken De Casio fx-82MS voor gevorderden. Natuurkunde Leerjaar 1 - Periode 1 Met de abc-knop kun je ook een breuk omzeQen naar een decimaal getal en andersom: Breuken-knop Met SHIFT-abc kun je een breuk met helen omzeQen naar een breuk zonder helen: Toets in: 0.375 = en druk daarna op de abc-knop. Je ziet nu dat dit hetzelfde als ⅜ is Decimaal (Positioneel getalsysteem), talstelsel. Decimaal betekent tientallig. Het decimale talstelsel is een stelsel waarbij getallen worden samengesteld uit de cijfers 0 t/m 9. De naam is afgeleid van het Latijnse woord voor tiende (decimus)

Omzetten van decimaal getal naar breuk en omgekeerd. Van breuk naar decimaal getal en omgekeerd. Aangestuurd door Maak uw eigen unieke website met aanpasbare sjablonen. Ga aan de sla Converteren Serienummer naar Time . u een serienummer , of decimale breuk van een dag om te zetten , om uren , minuten en seconden HOUR ( serienummer ) , mINUUT ( serienummer ) en tweede ( serienummer ) . Elke formule geeft alleen het deel van de tijd gevraagd. Serienummers kan ook een tekenreeks zoals 06:30 te zijn ) . Berekeningen met breuken en decimale waarden geven altijd een decimale. Hoe kan ik een fractioneel getal omzetten in een decimaal getal in MATLAB? Ik heb een programma geschreven in MATLAB. Maar in het iteratieve proces geeft het alle getallen in breuken, maar ik heb alle getallen in decimale vorm nodig. Help alstublieft. Gebruikt u symbolische wiskunde? Ja. Ik gebruik symbolische wiskunde

rekenen uitleg, oefenen, werkbladen, huiswerksommen

Een decimaal getal of een decimale vorm.  Wat is het verschil tussen een decimaal getal of een decimale vorm? Het zou een goede quizvraag zijn. Als je het antwoord wil weten: kijk dan even aandachtig naar deze lesvideo. Annelies legt het je uit. Deze leerstof is onderdeel van getallenleer van de tweede graad.   Waarover gaat deze lesvideo i.v.m. een decimale vorm of een decimaal. decimaal Een decimale breuk is een tiendelige breuk, dat wil zeggen een breuk uitgedrukt in fracties van tienden, honderden, duizendsten enzovoort, en beschreven met een komma die de decimalen scheidt van het gehele getal voor het breukdeel. Een half, bijvoorbeeld, wordt decimaal beschreven als 0,5 Van decimaal naar tijd. Ik heb als tijd 13,70. Hoe laat is dat? Bijvoorbeeld: 13,75 is 13:45 13,50 is 13:30 Vraag volgen. Delen; Antwoorden 3. Reacties 0. Weet jij het antwoord? Het antwoord moet uit minimaal 10 karakters bestaan. Het is niet mogelijk om je eigen vraag te beantwoorden. Je.

Breuken en decimale getallen. Bestudeer eerst: www.math4all.nl > Havo/vwo > havo/vwo 1/2 > Rekenen > Breuk naar decimaal getal . Opgaven . Maak van de volgende breuken decimale getallen (uit het hoofd!) 16 leermiddelen gevonden over breuk omzetten, gedeeld door leraren en organisaties. Registreer bij KlasCement en doorzoek gratis tienduizenden leermiddelen

secundair onderwijs: Rationaal of irrationaal? Omzetten

breuken en decimale vormen - wiskunde-interactie

Breuken omzetten naar kommagetallen - wikiHow

Breuken omzetten naar kommagetallen - wikiHo

 1. der dan de deler. Met andere woorden, volgens de deelbaarheidstelling, als we een soort natuurlijk getal door q delen, dan kan de rest van de verdeling in elk geval niet groter zijn dan q-1
 2. De breuk 3/4 = 75/100 wordt decimaal geschreven als 0,75 LET GOED OP DE PLAATS VAN DE KOMMA Dus 1/10 is 0,1 - 1/100 is 0,01 - 1/1000 is 0,001 Een decimaal getal door 10 delen betekent dat de komma een plaats naar links (<---) opschuift. Eventuele gaten opvullen met nullen. Dus 34 gedeeld door 10 wordt 3,4
 3. Rationaal of irrationaal? Omzetten van een repeterende decimale vorm naar een breuk. In een andere lesvideo leer je over het verschil tussen een decimaal getal en een decimale vorm. Een decimale vorm splitsen we dan ook nog eens in een repeterende decimale vorm en een niet-repeterende decimale vorm
 4. Een decimaal getal omzetten in een breuk. Je weet deze dingen uit het wiskundeonderwijs: Joey heeft 0,325 stukjes pizza, verander dat in een pauze en vereenvoudig het. Het converteren van een decimaal getal in een breuk is vrij eenvoudig. Lees dit artikel zodat u zulke eenvoudige vragen binnen enkele seconden kunt beantwoorden

Uitgewerkt voorbeeld: omzetten van een breuk (7/8) naar

 1. Rekenen, decimaal getal naar breuk. Index » school & studie. actieve topics nieuwe topics. Ik heb morgen een toets en ben het even helemaal kwijt. Hoe moet je van een decimaal getal een breuk maken? Ik weet hoe je bijvoorbeeld 0,125 moet doen, maar ik weet het niet als het getal groter is. Hoe maak ik van bijvoorbeeld 857,125 een breuk
 2. Het wijzigen van een decimaal getal naar een breuk Breuken en decimalen vertegenwoordigen hetzelfde: een deel van een geheel. Bijvoorbeeld, betekenen 0,25 en 1/4, beide een kwart of 25 procent. Aantal decimalen--zoals die met meer dan twee cijfers na het decimaalteken--omzetten naar breuken gemakkel
 3. Hallo ! Ik heb morgen een toets en ben het even helemaal kwijt. Hoe moet je van een decimaal getal een breuk maken? Ik weet hoe je bijvoorbeeld 0,125 moet doen, maar ik weet het niet als het getal groter is
 4. Is er in JavaScript een manier om een decimaal getal (zoals 0,0002 ) te converteren naar een breuk die wordt weergegeven als een tekenreeks (zoal
 5. Delen Hexadecimaal (Positioneel getalsysteem), talstelsel. Hexadecimaal betekent letterlijk 16-tallig. Het is een talstelsel waarbij niet, zoals gebruikelijk, met tien cijfers wordt gewerkt, maar met zestien cijfers
 6. Omzetten van breuken naar decimalen Breuken omzetten in decimale getallen: select breuken naar decimalen, voer een breuk, onechte breuk of gemengde getal in en klik op =

Breuk naar een decimaal getal: 11/25 (video) Khan Academ

Procenten Breuken Decimaal 5 % 1/20 0,05 10 % 1/10 0,10 12 1/2 % 1/8 0,125. Author: j.bruurmijn Created Date: 1/8/2013 9:02:38 A Om een decimaal getal te wijzigen in breukequivalenten, bepaalt u de plaatswaarde van het getal dat het verst naar rechts ligt. Deze waarde wordt de noemer. Het decimale getal wordt de teller, maar zonder decimaal. Deze fractie moet worden vereenvoudigd. Er zijn ook online rekenmachines en tabellen beschikbaar

Percentage calculator - rekenen met procenten

Breuken - 1 Procenten, breuken en decimale getallen - fancy woordjesleren.nl - Overhoor jezelf in het Engels, Frans, Duits, Spaans of in andere talen, zonder inloggen Je wilt `1 1/3` als decimaal getal (kommagetal) schrijven. `1 1/3` betekent: `1 + 1/3` . Je kunt van `1/3` niet een breuk maken met tienden, honderdsten, enz Scheid geheel getal van decimaal in Excel. Ga als volgt te werk om een geheel getal van een decimaal getal in Excel te scheiden. 1. Selecteer een lege cel zoals B2, voer deze formule in = TRUNC (A2) erin en druk vervolgens op de Enter sleutel.. 2 Hoi! Je weet al wat een breuk is, maar kan je ook al een breuk nemen van een getal of een hoeveelheid? Bekijk het filmpje en daarna goed oefenen! Dan wordt het een fluitje van een cent. Veel succes Ton van de Burgt <a.vand...@chello.nl> schreef in bericht news:0c7401c1176f$3770c2b0$96e62ecf@tkmsftngxs03... > hoe kan Excel een tijdcel in uren en minuten omzetten naar > een decimaal getal ? Als je in een cel tijd invoert volgens het type 'uu:mm', dan heeft deze vanzelf een waarde gelijk aan de seriële waarde van die tijd. Je moet du

Deze video geeft uitleg over de relatie tussen de begrippen: verhoudingen, breuken, decimale getallen en percentages voor vwo 1 wiskunde (Hoofdstuk 5.10).&.. Voor de komma het hele getal, na de komma de decimaal Het omzetten van breuken in decimalen is meestal noodzakelijk bij het berekenen van samenstellinge breuk omzetten in decimaal getal en rente berekenen 1 1/4 % van € 400 = 1,25 x 4 = € 5,00 4 1/2 % van € 200 = 4,5 x 2 = € 9,0 Omzetten Talstelsel, Decimaal - convertworl Daarbij trek je telkens van de breuk die je wilt omzetten in een som van stambreuken een zo groot mogelijke stambreuk af. Bijvoorbeeld: `13/20 = 1/2 + 3/20 = 1/2 + 1/7 + 1/140` Je gaat leren hoe je breuken kunt vereenvoudigen en hoe je gehelen uit een breuk kunt halen. Ook ga je leren hoe je breuken kunt optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en (vwo) delen, ook negatieve breuken. Tot slot ga je leren hoe je breuken kunt schrijven als een decimaal getal en hoe je met breuken kunt rekenen bij sommen in verhaaltjes Breuken en decimale getallen, daar krijg je hier uitleg over. Belangrijk hierbij is dat je weet hoe je een decimaal getal uitspreekt. Bijvoorbeeld 1/10 spreek je uit als één-tiende. Als je weet hoe het schema hiernaast werkt, dan weet je direct dat je het als 0,1 schrijft

Converteer een percentage naar een decimaal of een

Boven del staat s naar d dan is het Geantwoord op 12-1-2020 om 11:15. Waardeer dit antwoord (14) Misbruik melden; Als je de breuk in het scherm hebt staan gebruik je de knop a b/c Dan veranderd de breuk in een decimaal getal! Geantwoord op 20-1-2020 om 10:00. Waardeer dit antwoord (9) Misbruik melde DECIMAAL(tekst;radix) De syntaxis van de functie DECIMAAL heeft de volgende argumenten: tekst Vereist. Radix Vereist. Radix moet een geheel getal zijn. Opmerkingen. De lengte van de tekenreeks in Tekst mag maximaal 255 tekens lang zijn. Het argument Tekst kan elke combinatie zijn van alfanumerieke tekens zijn die geldig zijn voor de radix en er. Breuken op de getallenlijn Op de werkbladen van het onderdeel breuken op de getallenlijn kan het begrip van breuken en de relatie met de getallenlijn worden ingeoefend. Er zijn werkbladen waarbij de breuk moet worden aangegeven die bij een bepaalde positie op de getallenlijn hoort Vh-H2 | 1.3 Van een breuk naar een kommagetal Opgave: 1 van 5 . Bereken het kommagetal. Neem de getallen over. 1-----= : = Van een breuk is het getal boven de deelstreep de teller en het getal onder de deelstreep de noemer. Door de teller te delen door de noemer, krijg je een kommagetal. Zo is 1/4 = 1 : 4 = 0,25. Bij de oefeningen wordt een horizontale deelstreep gebruikt. Door van breuken kommagetallen te maken, kun je gemakkelijk zien welke breuk groter of.

Schrijf het hele getal links van de komma. Converteer vervolgens alles rechts van de komma in breukvorm. Uw resultaat is een gemengd getal, of een combinatie van een geheel getal en een breuk. Het hele nummer vinden. Als uw decimaal getal een heel getal bevat, zal het duidelijk zijn: dat hele getal staat al links van de komma 8 - Decimale getallen - Noteren (ook als breuk) Decimaal getal = kommagetal. 1. Wat is een kommagetal? Geen oefeningen. 4. Decimaal getallenstelsel. Oefeningen maken. 2. Kommagetallen en breuken. Oefeningen maken. 5. Het afronden van getallen. Oefeningen maken. 3. Een heel getal is eigenlijk ook een kommagetal Omrekenen van decimaal naar hexadecimaal Wil men een decimaal getal omzetten naar een hexadecimaal getal dan moet men het decimale getal delen door 16. Voorbeeld 1 Het decimale getal 75 wordt: 72 ÷ 16 = 4 plus een rest van 5. Dus wordt 72 decimaal, 45 in het hexadecimale stelsel. Voorbeeld Van percentage naar breuk. 4. Van percentage naar decimaal getal. 5. Van decimaal getal naar percentage. Overzicht Klanten kochten ook. Met 2 whitebordstiften. Oefenklok analoog en digitaal (met 2 stiften) Oefenklok analoog en digitaal op een wisbordje Een decimaal getal is een getal met cijfers voor en achter de komma. Net als een breuk is dit een manier om een gebroken getal weer te geven. In het decimale stelsel worden alle hele getallen weergegeven met behulp van tien verschillende cijfers. Om ook niet-hele getallen te kunnen noteren, wordt een eenheid opgedeeld in tienden

Met decimaal wordt in het decimale talstelsel elk van de cijfers achter de komma aangeduid. Daarnaast wordt de term decimaal bijvoeglijk gebruikt in de betekenis van 'tiendelig, of 'tientallig' Rationale getallen zijn getallen die als breuk te schrijven zijn in de Je kan dus nooit met zekerheid voorspellen welke de volgende decimaal gaat zijn zonder deze decimaal ook echt uit natuurlijke getallen die alleen deelbaar door zichzelf en 1, met uitzondering van het getal 1. Er zijn oneindig veel priemgetallen, waarvan slechts. decimaal binair Hexadecimaal. 0 2 4 = 16 etc. Wil je nu een willekeurig binair getal omrekenen naar decimaal dan maak je hiervan gebruik b.v. 10010 = 1x 2 4 het grootste getal [8 enen] 255 is. Daarom eindigen geheugens ook altijd op een macht van 2 en krijg je van die rare getallen, want als we doorgaan 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Breuken en decimalen zijn twee verschillende manieren om een deel van een getal te schrijven; je kunt elke breuk als een decimaal schrijven en vice versa. U kunt de term een kwart schrijven als een breuk met getallen en deze omzetten in de equivalente decimaal 3. Een decimaal getal omrekenen naar een binair getal Andersom, van een decimaal getal naar een binair getal, kan ook. Stel dat we 27, een vijf-bits binair getal, willen omrekenen. Dan maken we eerst een tabel van vijf bits en schrijven we de decimale waarden eronder

Omzetten van breuken - Android-apps op Google PlayPercentages berekenen op een rekenmachine - wikiHowWiskunde - hoe moet je artikelen van wikiHow
 • I still haven't found what i'm looking for chords.
 • OTTO vitrage.
 • Laat de zon in je hart chords.
 • Reasons to be vegan.
 • Botenverhuur Ommen.
 • Hoe wordt een kreeft geboren.
 • Google minecraft.
 • Ik citeer betekenis.
 • Light meter photography app.
 • Alchemie astrologie.
 • Meeste views Nederlandse Rap.
 • Flitspaal nl.
 • Treasure Island Disney.
 • IPhone 8 Plus afmetingen.
 • Loting Newman Breda.
 • Best to do list app iphone.
 • Echte breuk.
 • Logan Paul age.
 • Intex jacuzzi 6 personen Greywood.
 • China war against birds.
 • Berend Boudewijn Contact.
 • Oudere labrador.
 • Jetstone keramiek.
 • Bert en Ernie doornroosje.
 • Apostrof meervoud.
 • AH XL winkels Nederland.
 • Bemoedigende Psalm.
 • Café De Toeter Groningen boot.
 • Semi permanente mascara verwijderen.
 • Witte courgette.
 • Tijdlijn conflict noord en zuid korea.
 • Het diner Fooi.
 • Nike Hoge sneakers Groen.
 • IBC container onderdelen.
 • Elektrisch ontharen apparaat kopen.
 • Ethan Hawke net Worth.
 • Asterdkraag 48 Breda.
 • Mexico cancun hotel.
 • Game of Thrones episodes length.
 • Moto G4 update.
 • Perliet AVEVE.